divendres

Fustots:


Troncs trencats, troncs estellats, troncs corcats, nusos de tronc, troncs d'arbre rebordonit. Troncs recaragolats, troncs de precipici.
Camino amb troncs al cap. Passejo amb troncs estellats mentre respiro pols de serradures.
Davant l'ordinador a punt de morir esclafat per una pila de troncs tous que penja sobre meu.
Els troncs m'acompanyen, són amic fidel. Em tapen els camins, em saturen les venes, m'esclafen. Hi ha grans piles de troncs que m'esperen.